elektrik faturasına son

Solar Enerji Sistemleri

Çatınıza yapacağınız solar enerji yatırımı ile kendi elektrik ihtiyacınızı karşılar, üretim fazlasını ise Dağıtım Şebekesine satarak yatırımınızı kazanca dönüştürebilirsiniz. Sonsuz enerji kaynağı, daha temiz bir dünya ve sürekli kazanç artık imkansız değil.

Sonsuz Enerji avucunuzun içinde

Kendi elektriğinizi kendiniz üretin

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ile, ister evinizin ister ticari ya da sanayi tesislerinizin çatılarında güneş enerjisi sistemi kurulumu yaparak kendi elektriğinizi üreterek, ürettiğiniz elektriğin sizin için yeterli olan kısmını kendiniz kullanabilirken, üretim fazlası elektriğinizi dağıtım ve tedarik şirketlerine satarak (mahsuplaşma) maliyetlerinizden düşürme, hatta gelir elde imkanına sahip olacaksınız.
Güneş Enerjisi Sistemleri
Güneş Enerjisi Sistemleri Projelendirme

Kazandıran
gerçek yatırım

hesap ortada

Solar enerji santrali, kurulum yeri, güneşlenme süresi, ışınım değerleri vs. dikkate alındığında Türkiye şartlarında ortalama 6,5 ila 7 yılda tüm maliyetini karışlamaktadır. Sistemin 25-30 yıllık bir plan dahilinde tasarlandığı düşünülürse bu oran gayet uygundur.

Elektrik faturanız 200 ₺ civarında ise 3 KW (Aylık getirisi 240₺), 400 ₺ ise 5 KW (Aylık getirisi 470₺), 800 ₺ ise 10 KW (Aylık getirisi 970₺) çatı üstü Solar Enerji Sistemi kurmanız yeterli olacaktır. (Rakamlar, 2019 yılı 2. yarı değerleri baz alınarak yaklaşık hesaplanmıştır.)

Sonsuz Enerji avucunuzun içinde

Kendi elektriğinizi kendiniz üretin

Güneş Enerjisi Sistemleri
Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ile, ister evinizin ister ticari ya da sanayi tesislerinizin çatılarında güneş enerjisi sistemi kurulumu yaparak kendi elektriğinizi üreterek, ürettiğiniz elektriğin sizin için yeterli olan kısmını kendiniz kullanabilirken, üretim fazlası elektriğinizi dağıtım ve tedarik şirketlerine satarak (mahsuplaşma) maliyetlerinizden düşürme, hatta gelir elde imkanına sahip olacaksınız.

Kazandıran gerçek yatırım

hesap ortada

Güneş Enerjisi Sistemleri Projelendirme

Solar enerji santrali, kurulum yeri, güneşlenme süresi, ışınım değerleri vs. dikkate alındığında Türkiye şartlarında ortalama 6,5 ila 7 yılda tüm maliyetini karışlamaktadır. Sistemin 25-30 yıllık bir plan dahilinde tasarlandığı düşünülürse bu oran gayet uygundur.

Elektrik faturanız 200 ₺ civarında ise 3 KW (Aylık getirisi 240₺), 400 ₺ ise 5 KW (Aylık getirisi 470₺), 800 ₺ ise 10 KW (Aylık getirisi 970₺) çatı üstü Solar Enerji Sistemi kurmanız yeterli olacaktır. (Rakamlar, 2019 yılı 2. yarı değerleri baz alınarak yaklaşık hesaplanmıştır.)

Tüm enerjimizi sizin için harcıyoruz

ges sektöründe iki ana kolda faaliyet gösteriyoruz

Güneş Enerji Sistemleri kuran bir EPC (Mühendislik – Tedarik – Kurulum) firması olarak; Proje Geliştirme, Onay, İzin ve Teşvik gibi bürokratik işlem takip ve danışmanlığı, Malzeme Tedariği, Mühendislik ve Kurulum Hizmetleri vermekteyiz.
Güneş Enerjisi Çatı Sistemleri
Güneş Enerjisi Sistemleri Ticari Çatı Kurulum

evsel çatılar (10kw altı)

Fotovoltaik paneller, inverter, kablolama ve çift yönlü sayaç… Hepsi bu. Çatınıza ve konutunuzun diğer bölümlerine zarar vermeden entegre solar enerji sisteminin kurulumu bu kadar basit.

ticari çatılar (10kw üstü)

Yüksek yoğunlukta elektrik enerjisi tüketen Ticari Tesislerin hemen hemen hepsi güneş paneli yerleşimi yapılabilecek çatılara sahiptir. Elektrik faturalarınız işletmenize artık gider değil gelir olarak yansıyacak.
Güneş Enerjisi Çatı Sistemleri

evsel çatılar (10kw altı)

Solar paneller, inverter, kablolama ve çift yönlü sayaç… Hepsi bu. Çatınıza ve konutunuzun diğer bölümlerine zarar vermeden entegre solar enerji sisteminin kurulumu bu kadar basit.
Güneş Enerjisi Sistemleri Ticari Çatı Kurulum

ticari çatılar (10kw üstü)

Yüksek yoğunlukta elektrik enerjisi tüketen Ticari Tesislerin hemen hemen hepsi güneş paneli yerleşimi yapılabilecek çatılara sahiptir. Bu fatura tutarlarının artık tarafınıza yansımayacağını düşünün.

Güneş Enerjisi Sistemi'nin genel yapısı

güneş enerjisi sistemleri genel olarak ON-GRID ve OFF-GRID olmak üzere iki yapıya ayrılır.

On-Grid

Off-Grid

 • ON GRID SİSTEMLER

  on-grid nedir? neden tercih edilmelidir? genel yapı ve sistem bileşenleri, kurulum süreçleri, kullanım alanları ve avantajları, dikkat edilmesi gerekenler.

  on grıd: direkt şebekeye bağlı sistem (Aküsüz sistem)

  Şebeke bağlantılı (On Grid) sistemler; Güneş panellerinden üretilen ihtiyaç fazlası elektriğin, ulusal elektrik dağıtım şebekesine veren sistemlerdir. On grid sistemler yüksek güçte santral sistemi olarak da evsel tüketimi karşılamak amacıyla da kurulabilir. Sistemde akü bulunmaz.
  hedef; üretim fazlasını şebekeye satarak
  gelir elde etmek.
  Mayıs 2019 itibariyle yasalaşan Lisanssız elektrik üretimi yönetmeliği ile ürettiğiniz elektriğin ihtiyaç fazlasını bağlı bulunduğunuz dağıtıcı firmaya satarak gelir elde edebileceksiniz.
  • Güneş enerjisi on grid şebeke bağlantılı sistem şeması
  genel yapı ve bileşenler
  On Grid sistemler genel olarak 3 temel elemandan oluşur, Bunlar;
  Basit bir anlatımla sistem şöyle işler; Fotovoltaik paneller temelde güneş ısısı sayesinde elektronları hareketlendirir ve bunun neticesinde elektrik enerjisini üretir, üretilen elektrik şebekeye aktarılmak üzere İnverter’e aktarılır. Inverter’a gelen DC akım AC akıma dönüştürülür ve sonra çift taraflı saat üzerinden şebekeye aktarılmış olur.
  • Güneş enerjisi inverter cihazı
  • solar sistem çift yönlü elektrik sayacı
  • Güneş paneli
  Çift Yönlü Elektrik Sayacı

  Fotovoltaik Panel

  İnverter (Evirici)

  kurulum süreçleri
  Kurulu gücü 10Kw’a kadar olan tesislerde Lisanssız Elektrik Üretimi başvuru süreçleri şemada belirtilen temel aşamalardan geçerek sonlandırılır ve hizmete alınır.

  Öncelikle bir Elektrik Aboneliği’nizin olması gerekir. Başvurunuzu aboneliğinizin olduğu EDAŞ’a yapmanız gerekmektedir. Başvuruda; Tapu kaydı ve kira sözleşmesi veya arazi kullanım hakkını gösterir belge, Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu, Kurulacak tesisin teknik özelliklerini gösteren Tek Hat Şeması, Kurulu Güç Sınırına İlişkin Beyan, Faliyet Yasağına ilişkin beyan gerekli evraklardır.

  Başvuru belgelerinde eksik olması halinde 10 günlük tamamlama süresi verilir. Başvuru Belgeleri ilgili detayları buradan indirebelirsiniz.

  Başvurular ilgili EDAŞ tarafından trafo gücü ve tüketim güçlerine göre değerlendirilir. Değerlendirme komisyon marifetiyle yapılmaz. Tüketim gücü 3 kW’a kadar (3 kW dahil) olan üretim tesisleri için doğrudan bağlantı görüşü oluşturulur.

  Başvuru belgeleri eksiksiz olması halinde, ilgili Trafo Merkezinde aksi halde alternatif gösterilen Trafo Merkezinde boşluk olması durumunda Bağlantı Anlaşması için üreticiye Çağrı Mektubu gönderilir.

  Üretici 1 ay içerisinde çağrı mektubunda yer alana bağlantı görüşünü kabul ettiğini beyan eder.

  Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu sonrası proje onay işlemleri için ilgili kişiye 90 (Doksan) gün süre tanınmıştır. İlgili kişinin şebeke işletmecisine süresi içerisinde başvuruda bulunması halinde, söz konusu süreye ek 90 gün ilave süre verilebilecektir.

  Proje onay işlemleri sonrasında 15 (OnBeş) gün içerisinde Bağlantı Anlaşması’nın imzalanır.

  Bağlantı Anlaşması’nı izleyen 1-2 yıl içerisinde (Tesis tipi ve Bağlantı Seviyesine göre) üretim tesisisin kurulması gerekir. Üretime hazır olan tesis, ilgili EDAŞ tarafından geçici kabule alınır.

  Geçici kabul aşaması süreçlerinden sonra santralin bağlı bulunduğu EDAŞ ile Sistem Kullanım Anlaşması imzalanır ve tesis üzerinden aylık mahsuplaşma yöntemi ile elektrik satışına başlanır.
  kullanım alanları
  Lisanssız elektrik üretimi kapsamında her türlü bina ve tesislerin çatıları temel kullanım alanlarını oluşturur. Çatı temel alındığında kullanım alanlarına aşağıdaki yapıları örnek olarak verebiliriz;
  avantajları
  Hedef, kendi elektriğimizi üreterek kullanmak, üretim fazlasını ise EDAŞ’a satarak gelir elde etmektir. Sistem direkt şebekeye bağlı olduğundan elektrik depolanmaz. Dolayısıyla projede akü maliyeti ve bakım giderleri yer almayacaktır.
  dikkat edilmesi ve bilinmesi gerekenler
  Başvuru sürecinden sistem kullanımına kadar tüm süreçlerde dikkat etmeniz ve bilmeniz gereken ayrıntılar.

  Bu süreçte başvuru evraklarında olabilecek bir eksiklik, sürecin uzamasına neden olacaktır. Bunun da bir maliyet getirdiğini unutmamak gerekir. Profesyonel destek almanızı kesinlikle öneriyoruz. Sürecin sağlıklı ilerlemesi ve zamanında tamamlanması açısından profesyonel destek önemlidir. 

  Her bir tüketim tesisi için tek bir başvuru yapılır. İlgili trafonun %50 transformatör gücüne kadar başvuru yapılabildiğini, kapasite yetersizliğinde başvuruyu yapan tesisin tüketim gücü en yüksek olana öncelik verildiğini unutmamalıdır.

   

  Proje aşamasında en önemli husus, verilen projenin gerçekleştirilen projeye olan uyumdur. Kaliteli ve ileriye dönük bir proje için yapılan seçimlerin, kullanılan elemanların doğru ve uyumlu olmasına özen gösterilmelidir. Bir konutta 8, ticarethane ve fabrikada ise 5 yılda kendini ödeyen bir sistem kurduğunuzda, bu süreleri doldurduktan sonra eğer paneller çok güç kaybederse zarar edildiğini bilmek gerekir

  Birincil öncelik ne kadar bir üretime ihtiyacımız olduğunu belirlemektir. Bu, maliyetleri belirleyen en önemli unsurdur. Bununla birlikte, taşıyıcı sistemin statik yapısından seçilen panellerin verimlilik oranlarına,  kullanılan kablo kalitesinden paratoner sistemine kadar herşey en ince ayrıntısına kadar düşünülmeli ve hesaplanmalıdır.

  Projenin kurulum aşamasında ön görülen tarihe mutlaka bağlı kalınmalıdır. Sürecin uzaması para ve zaman kaybı anlamına geldiği unutulmamalıdır. Genel olarak 10Kw’lık bir sistemin kurulum süreci yaklaşık 90 gündür. Gerekli olan çatı üzeri m2 ise ortalama 115 m2’dir.

  Doğru planlanmış bir proje ile 25- 30 yıl ücretsiz elektrik kullanılabildiğini unutmamak gerekir.

  Yangın, Dolu gibi doğal ve olası risklere karşı projenizin büyüklüğüne bakmadan sisteminizi mutlaka sigortalatın.

  Ayrıca şunu unutmamak gerekir ki; Projenizi doğru planlayan, doğru ve kaliteli ürünler kullanan, kusursuz montaj ve kurulum yaparak tesisinizi işletmeye alan şirket en önemli sigortadır. Çalışacağınız firmayı seçerken referansları, mesleki odalara ve derneklere üye olması, deneyimli ve uzman kadroya sahip olması seçiminizde en önemli kriterler olmalıdır.

  Dünyanın geoit şeklinde olmasından dolayı güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Bu nedenle sistemin kurulacağı binanın bulunduğu bölgenin yıllık güneşlenme değerleri, panelden elde edilecek enerjiyi doğrudan etkilemektedir. Türkiye güneşlenme haritası güneşlenme değerlerinin skalasını göstermektedir.

  Panelden elde edebileceğimiz enerji miktarı binanın bulunduğu enleme ve panelin yüzey ile yaptığı eğim açısına göre değişmektedir. Panellerin uygulanması gereken yön güneydir. Ancak performans düşüklüğü göz önüne alınarak Güney-Doğu ve Güney-Batı yönlerinde de uygulama yapılabilir.

  Türkiye’de PV panellerin yaz ve kış ortalamasına göre optimum yerleştirme açısı 30 derecedir. Türkiye şartlarında 10 ile 30 derece arasındaki yıllık performans farkı %15’i geçmez.

  PV paneller özelliklede yere paralel olarak konumlandırılmış olanlar, kentsel ortamda veya tozlu kırsal alanlarda zamanla kir toplarlar. Bu da yaklaşık %4 ya da daha fazla performans düşüşüne neden olur. 20 derecenin üzerinde bir açıyla yerleştirilen paneller yağmur etkisiyle kendi kendilerine temizlenebilmektedir. Diğer durumlarda paneller belirli zamanlarda bir kişi tarafından
  temizlenmelidir.

  Kurulum ve denetim – bakım işlerinin aynı firmaya yaptırılması, santralinizin düzgün ve kusursuz bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.

 • OFF GRID SİSTEMLER

  off-grid nedir? neden tercih edilmelidir? genel yapı ve sistem bileşenleri, kurulum süreçleri,
  kullanım alanları ve avantajları.
  oFF grıd: şebekeye bağlı olmayan Akülü sistem
  Şebeke bağlantısız (Off Grid) sistemler; Güneş panellerinden üretilen elektriğin direkt olarak evsel ihtiyacı karşılamak veya diğer elektriğe ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılmak üzere kurulan sistemlerdir.
  hedef; şebekenin olmadığı yerlerde kendi elektriğini üretmek veya şebekeye olan bağımlılıktan kurtulmak.
  Şebekeden kullandığınız elektriğin bir kısmını veya tamamını ya da şebekenin olmadığı yerlerde elektrik ihtiyacınızı güneşten karşılamak ve kendi elektriğinizi üretmek üzere şebekeden tamamen bağımsız elektrik üretim ve tüketimini hedefleyen sistemlerdir.
  genel yapı ve bileşenler
  Off Grid sistemler genel olarak 4 temel elemandan oluşur, Bunlar;
  Basit bir anlatımla sistem şöyle işler; Fotovoltaik paneller temelde güneş ısısı sayesinde elektronları hareketlendirir ve bunun neticesinde elektrik enerjisini üretir, üretilen elektrik şarj kontrol ünitesinden geçerek akülere aktarılır. Akülerden geçen elektrik enerjisi Inverter’a gelir ve DC akım AC akıma dönüştürülerek evin elektrik ihtiyacına sunulur.
  • Güneş enerjisi inverter cihazı
  • Güneş paneli

  Şarj Kontrol Ünitesi

  Akü

  Fotovoltaik Panel

  İnverter (Evirici)

  kurulum süreçleri
  İhtiyacınız olan elektrik enerjisi titizlikle hesaplanarak projelendirilir. Projede belirlenen şartlara uygun gerekli ekipmanların tedariki sağlanır ve kurulum gerçekleştirilerek yapılan test aşamalarından sonra sistem devreye alınır.

  Öncelik ihtiyacınızın belirlenmesi olacaktır. Kullandığınız elektrik cihazların tüketimleri hesaplanır. İleride olası eklenebilecek ihtiyaçlar için de bir marj eklenerek toplam tüketim belirlenir ve buna göre projelendirme aşamasına geçilir.

  Belirlenen elektrik ihtiyacı miktarına göre sistem projelendirilir. Projede, kullanılacak tüm ekipmanlar markaları ve özellikleri ile belirlenerek tespit edilir. Fiziksel taşıyıcı iskelet özellikleri belirlenir ve statik hesaplamaları yapılır. Tüm proje detayları hazırlandıktan sonra ürün tedarik ve kurulum aşamasına geçilir.

  Projelendirme aşamasında belirlenen tüm cihaz ve elemanların tedariki titiz bir fiyat araştırması ardından satın alınır. Bu aşamada satın alınacak tüm ekipmanların özellikle güneş panellerinin verimlilik oranlarına, akülerin verimliği ve akü tipine dikkat etmek gerekir. Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra kurulum aşamasına geçilir ve kurulum tamamlandıktan sonra test ve hizmete alım aşamasına geçilir.

  Kurulum aşamasından sonra tüm sistemin test edilmesi önemli bir aşamadır. Bu süreçte sistemin olası arızaları belirlenerek çözümlenir. Ekipman uyumsuzlukları giderilir. Sistemin performans ölçümleri yapılır. Ölçümler projede hedeflenen değerleri yakalıyor ve herhangi bir sorun yoksa sistem devreye alınır.

  kullanım alanları
  Off Grid sistemler On Grid sistemlere göre tercihe bağlı olarak daha geniş bir kullanım alanı yelpazesine sahiptir. Kurulum aşamalarının herhangi bir izne tabi olmaması bu yelpazenin geniş olmasını sağlayan etkenlerin başında gelir.
  avantajları

  Kurulum şebeke bağlantısından bağımsız olduğundan yasal prosedür gerektirmez. On Grid bağlantı maliyetlerinden daha ekonomiktir. Kurulum kolaydır ve kısa sürede tamamlanır. Kuracağınız sistem ihtiyacınıza göre şekillendirebilir.

  Buna karşın, güneş ışınlarında belirli süre kayıp olması halinde sistem kaynaklarından tüketeceğini ve bu nedenle kullanımınızı sürekli kontrol altında tutmaya dikkat etmeniz gerektiğiniz unutmamalısınız.

On-Grid

Off-Grid

 • ON GRID SİSTEMLER

  on-grid nedir? neden tercih edilmelidir? genel yapı ve sistem bileşenleri, kurulum süreçleri, kullanım alanları ve avantajları, dikkat edilmesi gerekenler.
  on grıd: direkt şebekeye bağlı sistem (Aküsüz sistem)
  Şebeke bağlantılı (On Grid) sistemler; Güneş panellerinden üretilen ihtiyaç fazlası elektriğin, ulusal elektrik dağıtım şebekesine veren sistemlerdir. On grid sistemler yüksek güçte santral sistemi olarak da evsel tüketimi karşılamak amacıyla da kurulabilir. Sistemde akü bulunmaz.
  hedef; üretim fazlasını şebekeye satarak gelir elde etmek.
  Mayıs 2019 itibariyle yasalaşan Lisanssız elektrik üretimi yönetmeliği ile ürettiğiniz elektriğin ihtiyaç fazlasını bağlı bulunduğunuz dağıtıcı firmaya satarak gelir elde edebileceksiniz.
  Güneş enerjisi on grid şebeke bağlantılı sistem şeması
  genel yapı ve bileşenler
  On Grid sistemler genel olarak 3 temel elemandan oluşur, Bunlar;
  • Güneş enerjisi inverter cihazı
  • solar sistem çift yönlü elektrik sayacı
  • Güneş paneli
  Basit bir anlatımla sistem şöyle işler; Fotovoltaik paneller temelde güneş ısısı sayesinde elektronları hareketlendirir ve bunun neticesinde elektrik enerjisini üretir, üretilen elektrik şebekeye aktarılmak üzere İnverter’e aktarılır. Inverter’a gelen DC akım AC akıma dönüştürülür ve sonra çift taraflı saat üzerinden şebekeye aktarılmış olur.
  kurulum süreçleri
  Kurulu gücü 10Kw’a kadar olan tesislerde Lisanssız Elektrik Üretimi başvuru süreçleri şemada belirtilen temel aşamalardan geçerek sonlandırılır ve hizmete alınır.

  Öncelikle bir Elektrik Aboneliği’nizin olması gerekir. Başvurunuzu aboneliğinizin olduğu EDAŞ’a yapmanız gerekmektedir. Başvuruda; Tapu kaydı ve kira sözleşmesi veya arazi kullanım hakkını gösterir belge, Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu, Kurulacak tesisin teknik özelliklerini gösteren Tek Hat Şeması, Kurulu Güç Sınırına İlişkin Beyan, Faliyet Yasağına ilişkin beyan gerekli evraklardır.

  Başvuru belgelerinde eksik olması halinde 10 günlük tamamlama süresi verilir. Başvuru Belgeleri ilgili detayları buradan indirebelirsiniz.

  Başvurular ilgili EDAŞ tarafından trafo gücü ve tüketim güçlerine göre değerlendirilir. Değerlendirme komisyon marifetiyle yapılmaz. Tüketim gücü 3 kW’a kadar (3 kW dahil) olan üretim tesisleri için doğrudan bağlantı görüşü oluşturulur.

  Başvuru belgeleri eksiksiz olması halinde, ilgili Trafo Merkezinde aksi halde alternatif gösterilen Trafo Merkezinde boşluk olması durumunda Bağlantı Anlaşması için üreticiye Çağrı Mektubu gönderilir.

  Üretici 1 ay içerisinde çağrı mektubunda yer alana bağlantı görüşünü kabul ettiğini beyan eder.

  Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu sonrası proje onay işlemleri için ilgili kişiye 90 (Doksan) gün süre tanınmıştır. İlgili kişinin şebeke işletmecisine süresi içerisinde başvuruda bulunması halinde, söz konusu süreye ek 90 gün ilave süre verilebilecektir.

  Proje onay işlemleri sonrasında 15 (OnBeş) gün içerisinde Bağlantı Anlaşması’nın imzalanır.

  Bağlantı Anlaşması’nı izleyen 1-2 yıl içerisinde (Tesis tipi ve Bağlantı Seviyesine göre) üretim tesisisin kurulması gerekir. Üretime hazır olan tesis, ilgili EDAŞ tarafından geçici kabule alınır.

  Geçici kabul aşaması süreçlerinden sonra santralin bağlı bulunduğu EDAŞ ile Sistem Kullanım Anlaşması imzalanır ve tesis üzerinden aylık mahsuplaşma yöntemi ile elektrik satışına başlanır.
  kullanım alanları
  Lisanssız elektrik üretimi kapsamında her türlü bina ve tesislerin çatıları temel kullanım alanlarını oluşturur. Çatı temel alındığında kullanım alanlarına aşağıdaki yapıları örnek olarak verebiliriz;
  avantajları
  Hedef, kendi elektriğimizi üreterek kullanmak, üretim fazlasını ise EDAŞ’a satarak gelir elde etmektir. Sistem direkt şebekeye bağlı olduğundan elektrik depolanmaz. Dolayısıyla projede akü maliyeti ve bakım giderleri yer almayacaktır.
  dikkat edilmesi ve bilinmesi gerekenler
  Başvuru sürecinden sistem kullanımına kadar tüm süreçlerde dikkat etmeniz ve bilmeniz gereken ayrıntılar.

  Bu süreçte başvuru evraklarında olabilecek bir eksiklik, sürecin uzamasına neden olacaktır. Bunun da bir maliyet getirdiğini unutmamak gerekir. Profesyonel destek almanızı kesinlikle öneriyoruz. Sürecin sağlıklı ilerlemesi ve zamanında tamamlanması açısından profesyonel destek önemlidir. 

  Her bir tüketim tesisi için tek bir başvuru yapılır. İlgili trafonun %50 transformatör gücüne kadar başvuru yapılabildiğini, kapasite yetersizliğinde başvuruyu yapan tesisin tüketim gücü en yüksek olana öncelik verildiğini unutmamalıdır.

   

  Proje aşamasında en önemli husus, verilen projenin gerçekleştirilen projeye olan uyumdur. Kaliteli ve ileriye dönük bir proje için yapılan seçimlerin, kullanılan elemanların doğru ve uyumlu olmasına özen gösterilmelidir. Bir konutta 8, ticarethane ve fabrikada ise 5 yılda kendini ödeyen bir sistem kurduğunuzda, bu süreleri doldurduktan sonra eğer paneller çok güç kaybederse zarar edildiğini bilmek gerekir

  Birincil öncelik ne kadar bir üretime ihtiyacımız olduğunu belirlemektir. Bu, maliyetleri belirleyen en önemli unsurdur. Bununla birlikte, taşıyıcı sistemin statik yapısından seçilen panellerin verimlilik oranlarına,  kullanılan kablo kalitesinden paratoner sistemine kadar herşey en ince ayrıntısına kadar düşünülmeli ve hesaplanmalıdır.

  Projenin kurulum aşamasında ön görülen tarihe mutlaka bağlı kalınmalıdır. Sürecin uzaması para ve zaman kaybı anlamına geldiği unutulmamalıdır. Genel olarak 10Kw’lık bir sistemin kurulum süreci yaklaşık 90 gündür. Gerekli olan çatı üzeri m2 ise ortalama 115 m2’dir.

  Doğru planlanmış bir proje ile 25- 30 yıl ücretsiz elektrik kullanılabildiğini unutmamak gerekir.

  Yangın, Dolu gibi doğal ve olası risklere karşı projenizin büyüklüğüne bakmadan sisteminizi mutlaka sigortalatın.

  Ayrıca şunu unutmamak gerekir ki; Projenizi doğru planlayan, doğru ve kaliteli ürünler kullanan, kusursuz montaj ve kurulum yaparak tesisinizi işletmeye alan şirket en önemli sigortadır. Çalışacağınız firmayı seçerken referansları, mesleki odalara ve derneklere üye olması, deneyimli ve uzman kadroya sahip olması seçiminizde en önemli kriterler olmalıdır.

  Dünyanın geoit şeklinde olmasından dolayı güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Bu nedenle sistemin kurulacağı binanın bulunduğu bölgenin yıllık güneşlenme değerleri, panelden elde edilecek enerjiyi doğrudan etkilemektedir. Türkiye güneşlenme haritası güneşlenme değerlerinin skalasını göstermektedir.

  Panelden elde edebileceğimiz enerji miktarı binanın bulunduğu enleme ve panelin yüzey ile yaptığı eğim açısına göre değişmektedir. Panellerin uygulanması gereken yön güneydir. Ancak performans düşüklüğü göz önüne alınarak Güney-Doğu ve Güney-Batı yönlerinde de uygulama yapılabilir.

  Türkiye’de PV panellerin yaz ve kış ortalamasına göre optimum yerleştirme açısı 30 derecedir. Türkiye şartlarında 10 ile 30 derece arasındaki yıllık performans farkı %15’i geçmez.

  PV paneller özelliklede yere paralel olarak konumlandırılmış olanlar, kentsel ortamda veya tozlu kırsal alanlarda zamanla kir toplarlar. Bu da yaklaşık %4 ya da daha fazla performans düşüşüne neden olur. 20 derecenin üzerinde bir açıyla yerleştirilen paneller yağmur etkisiyle kendi kendilerine temizlenebilmektedir. Diğer durumlarda paneller belirli zamanlarda bir kişi tarafından
  temizlenmelidir.

  Kurulum ve denetim – bakım işlerinin aynı firmaya yaptırılması, santralinizin düzgün ve kusursuz bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.

 • OFF GRID SİSTEMLER

  off-grid nedir? neden tercih edilmelidir? genel yapı ve sistem bileşenleri, kurulum süreçleri,
  kullanım alanları ve avantajları.
  oFF grıd: şebekeye bağlı olmayan Akülü sistem
  Şebeke bağlantısız (Off Grid) sistemler; Güneş panellerinden üretilen elektriğin direkt olarak evsel ihtiyacı karşılamak veya diğer elektriğe ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılmak üzere kurulan sistemlerdir.
  hedef; şebekenin olmadığı yerlerde kendi elektriğini üretmek veya şebekeye olan bağımlılıktan kurtulmak.
  Şebekeden kullandığınız elektriğin bir kısmını veya tamamını ya da şebekenin olmadığı yerlerde elektrik ihtiyacınızı güneşten karşılamak ve kendi elektriğinizi üretmek üzere şebekeden tamamen bağımsız elektrik üretim ve tüketimini hedefleyen sistemlerdir.
  genel yapı ve bileşenler
  Off Grid sistemler genel olarak 4 temel elemandan oluşur, Bunlar;
  • Güneş paneli
  • Güneş enerjisi inverter cihazı
  Basit bir anlatımla sistem şöyle işler; Fotovoltaik paneller temelde güneş ısısı sayesinde elektronları hareketlendirir ve bunun neticesinde elektrik enerjisini üretir, üretilen elektrik şarj kontrol ünitesinden geçerek akülere aktarılır. Akülerden geçen elektrik enerjisi Inverter’a gelir ve DC akım AC akıma dönüştürülerek evin elektrik ihtiyacına sunulur.
  kurulum süreçleri
  İhtiyacınız olan elektrik enerjisi titizlikle hesaplanarak projelendirilir. Projede belirlenen şartlara uygun gerekli ekipmanların tedariki sağlanır ve kurulum gerçekleştirilerek yapılan test aşamalarından sonra sistem devreye alınır.

  Öncelik ihtiyacınızın belirlenmesi olacaktır. Kullandığınız elektrik cihazların tüketimleri hesaplanır. İleride olası eklenebilecek ihtiyaçlar için de bir marj eklenerek toplam tüketim belirlenir ve buna göre projelendirme aşamasına geçilir.

  Belirlenen elektrik ihtiyacı miktarına göre sistem projelendirilir. Projede, kullanılacak tüm ekipmanlar markaları ve özellikleri ile belirlenerek tespit edilir. Fiziksel taşıyıcı iskelet özellikleri belirlenir ve statik hesaplamaları yapılır. Tüm proje detayları hazırlandıktan sonra ürün tedarik ve kurulum aşamasına geçilir.

  Projelendirme aşamasında belirlenen tüm cihaz ve elemanların tedariki titiz bir fiyat araştırması ardından satın alınır. Bu aşamada satın alınacak tüm ekipmanların özellikle güneş panellerinin verimlilik oranlarına, akülerin verimliği ve akü tipine dikkat etmek gerekir. Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra kurulum aşamasına geçilir ve kurulum tamamlandıktan sonra test ve hizmete alım aşamasına geçilir.

  Kurulum aşamasından sonra tüm sistemin test edilmesi önemli bir aşamadır. Bu süreçte sistemin olası arızaları belirlenerek çözümlenir. Ekipman uyumsuzlukları giderilir. Sistemin performans ölçümleri yapılır. Ölçümler projede hedeflenen değerleri yakalıyor ve herhangi bir sorun yoksa sistem devreye alınır.

  kullanım alanları
  Off Grid sistemler On Grid sistemlere göre tercihe bağlı olarak daha geniş bir kullanım alanı yelpazesine sahiptir. Kurulum aşamalarının herhangi bir izne tabi olmaması bu yelpazenin geniş olmasını sağlayan etkenlerin başında gelir.
  avantajları

  Kurulum şebeke bağlantısından bağımsız olduğundan yasal prosedür gerektirmez. On Grid bağlantı maliyetlerinden daha ekonomiktir. Kurulum kolaydır ve kısa sürede tamamlanır. Kuracağınız sistem ihtiyacınıza göre şekillendirebilir.

  Buna karşın, güneş ışınlarında belirli süre kayıp olması halinde sistem kaynaklarından tüketeceğini ve bu nedenle kullanımınızı sürekli kontrol altında tutmaya dikkat etmeniz gerektiğiniz unutmamalısınız.

ülkemiz güneş enerjisi potansiyeli bakımından bir çok avrupa ülkesinden çok şanslı

Bir çok avrupa ülkesine oranla güneşlenme süresi açısından çok şanslı olmamıza rağmen, ülkemizden daha az güneşlenme süresine sahip Avrupa Ülkeleri bu alana yaptıkları yatırımlar sayesinde toplam elektrik üretimleri içindeki güneş enerjisinden üretilen elektriğin payı bize oranla çok daha fazla.

Hizmetlerimiz

anahtar teslim ya da sürecin herhangi bir aşamasında müşterilerimize ihtiyacı olan hizmeti vermekteyiz
EPC (Mühendislik – Tedarik – Kurulum) firması olarak; Proje Mühendislik ve Bürokratik işlem takip ve danışmanlığı, Malzeme Tedariği ve Kurulum, Denetim ve ölçüm, işletme ve bakım Hizmetleri vermekteyiz.

Proje, Mühendislik ve Danışmanlık

İhtiyacınız olan üretim kapasitesi belirlenmesine yönelik fizibilite çalışmalarının yapılması, Dağıtım şirketine başvuruların yapılması ve gerekli izinlerin alınması bu kapsamda verdiğimiz hizmetlerdir.

EPC (Mühendislik–Tedarik–Kurulum)

Alınan izinler doğrultusunda projenin hazırlanması, malzeme tedariği ve kurulumun gerçekleştirilerek Dağıtım Şirketinden uygunluğun alınması, Şebeke bağlantısının yapılıp santralin yatırımcıya teslim edilmesi.

Denetim, Ölçüm ve Ekspertizlik

Kurulumu yapılmış santrallerin; Üretim değerlerinin kontrolü, GES projeleriyle olan uygunluğu, Malzeme kalite kontrolü, Kurulum sonrası meydana gelmiş değişikliklerin raporlanması bu kapsamdaki hizmetlerdir.

İşletme ve Bakım Hizmetleri

Sistem sürekli kontrol edilmeli, periyodik bakımı yapılmalı, verim düşüşleri ve arızalara anında müdahale edilmelidir. Projede öngörülen kazanç oranlarını yakalayabilmelidir. Paneller kirlendiğinde temizlenmeli, dağıtım şirketi üretim dökümleri ve faturaları kontrol edilmelidir.

Ücretsiz Keşif Talebi

İhtiyacınız olan solar enerji sistemini, özellikleri ve fiyat bilgisiyle beraber tarafınıza bir rapor halinde sunuyoruz.

Solar Enerji Sistemine ihtiyacınız var fakat nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Sorun değil! Yapmanız gereken sadece aşağıdaki butonu tıklayarak açılan sayfadaki kısa formu doldurmak. Müşteri Temsilcimiz randevu oluşturmak için sizi en kısa sürede arayacaktır.

Markalar

projelerimizde kullandığımız dünya çapında kabul gören markalar